Västtrafik

Utcheckning på bussen försvinner

Västtrafiks hårt kritiserade biljettsystem kommer att göras om. I det nya systemet ska in-och utcheckningen, som många anses är svåröverskådlig, tas bort.

Det är den nybildade Kollektivtrafiknämnden i regionen som har beslutat att göra en utredning av priser, biljettsortiment och betalsystem. Det nya betalsystemet kommer förmodligen inte att genomföras förrän tidigast årsskiftet 2012-2013. Det skriver Gp