Forskning

Var du kommer ifrån avgör hur du bemöts i vården

6:55 min

Personer i Skaraborg med annan etnisk bakgrund än svensk löper större risk än andra att få dålig sjukvård. Det visar forskning som gjorts på Högskolan i Skövde.

Intervjuer med läkare, sjuksköterskor och patienter pekar i samma riktning, enligt Sharareh Akhavan, lektor i folkhäsla vid Högskolan i Skövde. Ojämlikheten visar sig på två olika nivåer.

– Det första är på individuell nivå. Det handlar om bemötandet. Språket kan till exempel leda till missförstånd när det är tidsbrist, säger hon.

Det andra är den strukturella nivån. Det handlar bland annat om att den som bor i ett välmående område, är välutbildad och har pengar får bättre vård. Helt enkelt för att man är bättre på att ställa krav och tala för sig.

En lösning för att bekämpa olikheterna i vården vore enligt Sharareh Akhavan att satsa extra resurser på vårdcentraler i segeragerade och utsatta bostadsområden.

Intervjuerna som forskningen är baserad på gjordes under 2009/2010, bland annat i Skaraborg.