järnväg

Bidrag till utredning om Karlsborgsbanan

Västra Götalandsregionen har beslutat att ge 350 000 kronor till en utredning som rör järnvägssträckan Karlsborgsbanan, mellan Karlsborg och Skövde.

Pengarna ska användas för att anlita konsulter som ska ta reda på möjligheten för framtida personresor och gods på Karlsborgsbanan.