BUSSTRAFIKEN

OK att stå i buss trots bälteskrav

1:35 min

Överfulla bussar i Skaraborg är ett problem. Många regagerar på kravet att sittande passagerare måste ha bälte på, medan passagerare som av plastbrist måste stå i mittgången åker helt oskyddade under färd.

Lars Rask på Transportstyrelsen säger att det inte finns något som säger att den saken kommer att ändras.

– Trafikförordningen som reglerar detta säger att alla som åker med en buss utrustad med bälte ska använda ett sådant. Men sedan finns det undantag och det är att vid lokala transporter i tättbebyggda områden får passagerare använda en annan plats, alltså de platser som är ståplatser. Och där finns det ju ingen möjlighet att använda bälte...

Dyrt och svårt att övervaka
Ett förslag från 2008 om förbud mot att stå upp i bussen under färd lades ner efter att dåvarande Vägverkets utredning visat att det skulle bli för dyrt att få igenom. Det skulle dessutom bli för svårt för polisen att övervaka.

Det är därför tillåtet för passagerare att stå upp i bussen i "lokaltrafiken" som det står i Trafikförordningen.

– De bussarna som går i tätortstrafik har ju inget krav på bälte. Utan det gäller på de bussar som går lite längre sträckor och kommer ut på 70- och 90-vägar, förklarar Lars Rask.

Busspassagerarna reagerar
Många passagerare tycker att det är konstigt att det finns krav på att använda bälte, samtidigt som folk får lov att stå oskyddade i bussen. Lars Rask har viss förståelse för reaktionerna.

– Ja, visst kan man förstå det. Men många gånger kan det ju vara väldigt opraktiskt att plocka på sig ett bälte bara för att åka några hundra meter. Det är just det som utgör det här undantaget, att man får åka kortare sträckor utan bälte.

Men det handlar ju inte om några korta sträckor här...

– Nej, det kan hända. Men ändå har man gjort det här undantaget. Och det finns inget skrivet om hur lång den här sträckan ska vara, man har bara skrivit att "vid lokala transporter får man åka stående i en buss".

Ann Edliden
ann.edliden@sverigesradio.se