Fågelviksgymnasiet

Färre elever ger miljonunderskott

4:20 min

Fågelviksgymnasiet i Tibro har ett underskott på sex miljoner kronor. Nu ska organisationen ses över, för att kostnaderna ska balanseras.

Underskottet beror på att skolan den här terminen fick färre elever än vad man budgeterat för. En anledning till det är mindre elevkullar. En annan att elever i större utsträckning väljer gymnasiestudier på annan ort.

Barn och utbildningsnämndens ordförande säger att det inte är omöjligt att nedskärnignar i personalstyrkan kan bli nödvändigt.

- Det kan inte uteslutas. Det är mycket pengar det handlar om.

Bland personalen på skolan finns en oro över vad detta kommer att innebära. Anders Larsson är lärare och fackligt ombud på skolan.

- Det kommer mycket frågor, det är klart att det väcker en viss oro.