Lidköping/Såtenäs

Vindkraft vs flygplan

Flygfältet på F7 Såtenäs är i vägen för planerade vindkraftverk eller så är det tvärt om. Militären vill stoppa de höga kraftverk som fått lov att byggas i  Uddevalla.

Försvarsmakten vill sätta stopp för planerna på två vindkraftverk i Nordmanneröd norr om Uddevalla.

Enligt militären påverkas flygsäkerheten vid Såtenäs utanför Lidköping om verken blir högre än 80 meter.

Därför har man överklagat beslutet till länsstyrelsen

Vindenergi Väst i Uddevalla som står bakom vindkraftsplanerna har uppgett att försvaret tidigare har lämnat tillstånd till verken.