Just nu

Jordbruksverket:

Smågrisar borde bedövas

Obedövad kastrering av smågrisar är ett djurvälfärdsproblem och en angelägen fråga som måste åtgärdas. Det konstaterar Jordbruksverket i en rapport till Landsbygdsdepartementet.

Jordbruksverket vill att grisnäringen arbetar vidare för att alternativa metoder för grisslakten.

I Sverige kastreras hangrisar som ska födas upp till slakt då de är 2-7 dagar gamla.

Detta görs för att köttet från vissa galtar annars kan lukta och smaka illa. Kastreringen utförs av djurskötaren utan att grisen fått någon bedövning.