Oviss framtid för "Hjos vackraste väg"

1:31 min

Gamla landsvägen i Hjo kommun måste rustas upp. Men varken kommunen eller de som bor längs vägen är villiga att betala för den. Enligt Magnus Gamberg, som är talesman för de boende, kan det sluta med att "Hjos vackraste väg" stängs för allmänheten. Kommunen kan tänka sig att förhandla om kostnaden.

– Jag har svårt att tro att jag kan få de som bor här att lägga upp 30 000 kronor var, för en renovering av vägen. Och gör vi ingenting så dröjer det bara ett par år till, sedan går det inte att åka på vägen, säger Magnus Gamberg.

Den är i så dåligt skick alltså?

– Ja, den bryter upp mer och mer för varje år, så vi vill ju stänga den medan det finns något kvar.

Vägsamfälligheten, som består av de boende, har fått 1,6 miljoner i bidrag från Trafikverket för att rusta upp vägen, men det motsvarar bara 75 procent av kostnaden för reparationerna som behöver göras. Resten vill föreningen nu få i bidrag från kommunen, som alltså sa nej i veckan.

– Jag förstår inte beslutet riktigt, för det är ju Hjo kommun som har störst användning av vägen. Vi som bor här tycker naturligtvis att det är väldigt trevligt med en bra väg, men vi kan stänga av vägen för allmän trafik och ändå leva gott så att säga.

På vägen passerar upp till 600 fordon per dygn under sommaren. Det är mest turister som passerar, eftersom vägen har en magnifik utsikt över Vättern. Stängs vägen av så får det inga konsekvenser för de boende, menar Magnus Gamberg, utan mer för kommunen som förlorar ett av sina turistmål.

– Vi som bor här kommer ju kunna åka till och från våra fastigheter utan besvär. Det som det innebär är ju att genomfartstrafik med bil inte kommer att ske i fortsättningen.

Kommunen ger inget bidrag till dom boende vid Gamla Landsvägen i Hjo. Lars Glad är tekniska utskottets ordförande, och han säger att kommunen är beredd att förhandla med dom boende och kanske mötas på halva vägen, men att föreningen borde ha lagt undan pengar till renoveringen redan från början.

– Den här föreningen har haft 40 år på sig att samla pengar för att underhålla sin väg. Det har man inte gjort, och nu har man inga pengar utan vill att någon annan löser problemet. Jag tror inte på den modellen. Och det är därför det är angeläget att vi får till ett medlemsmöte, för vi vill ju att vägen ska vara öppen och att allmänheten ska kunna åka på den, men vi vill inte göra det till en kommunal väg.

Hela upprustningen beräknas kosta över 2 miljoner kronor. Och vägföreningens hot om att stänga vägen hänger nu över Hjo, men Lars Glad ser kommunstyrelsens nej som ett steg på vägen till att lösa frågan. Han säger till P4 Skaraborg att kommunen kan tänka sig att kanske bidra med pengar, men att det krävs mer engagemang från de boende.

– Vi har ju motsvarande vägsamfälligheter i till exempel ett område som kallar för Hammarshjorden och där sker en utdebitering varje år av medlemmarna. Den samfälligheten ligger mitt inne i stan, så det här är inget onormalt i samhället. Det fungerar alldeles utmärkt, säger Lars Glad.