Mycket film för pengarna

Filmintresserade i Västra Götalandsregionen får mycket för skattepengarna. Det här konstateras i en ny utredning som regionen har låtit göra. 78 miljoner kronor satsas varje år på filmområdet och merparten går till Film i Väst och Filmfestivalen i Göteborg. Men utredningen konstaterar också att filmpolitiken kan bli ännu tydligare liksom också rollfördelningen mellan de inblandade parterna.