Extra föräldrastöd i Gullspång

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har beslutat att satsa 200.000 kronor årligen i tre år för att utveckla föräldrastödet i Gullspångs kommun.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljat bidrag till projekt för socioekonomiskt utsatta grupper i Skövde och Töreboda. Det övergripande målet med satsningarna är att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.