Götene

Utmätning hos politiker

En politiker i Götene kommun har obetalda skulder och jagas av kronofogden.

Skulderna är för obetalda tv-avgifter samt till privata fordringsägare och handlar sammanlagt om drygt 13 000 kronor.

Politikern är ledamot i kommunfullmäktige i Götene. Kronofogden har beslutat om utmätning hos politikern.