Mariestad

"Större skolor gynnar miljön"

1:33 min

Lärarförbundet tycker att Mariestad kommun delvis har rätt när de föreslår att mindre skolorna ska stängas.

Igår berättade vi om att Mariestads kommun föreslår att lägga ned fyra skolor för att spara pengar.

Som väntat upprörde förslaget många, men Lärarförbundet menar att små skolor inte bara är dyrare än större. De kan även innebära problem för lärarna. 

– Ju mindre en enhet är desto svårare blir det för personalen som jobbar där att få en arbetsmiljö som är acceptabel ur ett arbetstids perspektiv. säger Lennart Eriksson som är ordförande för Lärarförbundet i Skövde.

– Det finns inte så många som kan dra runt den totala verksamheten, förklarar han.

Andra kommuner
Mariestad är långtifrån den enda kommunen i Skaraborg som har många små skolor.

I Falköping hittar vi till exempel lågstadieskolor som Torbjörntorpsskolan som har 29 elever och i Vara finns Tråvadsskolan med sina 40 elever.

Lennart Eriksson tror även att nya problem kan uppstå i och med de nya kraven om att lärarna måste ha en legitimation i ämnena som de undervisar inom.

-- Många lärare kanske kommer att få delade tjänster mellan olika enheter för att kommunen ska kunna uppfylla kraven på legitimerade lärare. Detta kan resultera i att det blir det fler resor för lärarna och innebär en negativ påverkan på arbetsmiljön och miljön, förklarar han.

Hur tycker ni då att man ska kunna lösa problematiken kring småskolorna idag?
– Vill man ha en skola i de mindre orterna får kommunen också vara beredd på att satsa pengar. Samtidigt som befolkningen måste vara med på att det är de som kommer få vara med och betala med hjälp av skatten, menar Lennart Eriksson.