Göteborgsoperan

Barn beskriver kärlek i opera

"Kärlek är" heter en musikteaterföreställning skriven av barn och spelad för barn på Göteborgsoperan. Inspirationen kommer från texter och bilder om kärlek av ca 950 tredjeklassare i Västra Götalandsregionen.