Vaccinering mot rotaviruset

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att barn och föräldrar i Västra Götalandsregionen ska kunna få vaccineras mot rotavirus, som är ett virus som kan orsaka magsjuka eller svår diarré hos små barn och leda till uttorkning.

Magnus Berntsson, kristdemokratisk regionfullmäktigeledamot, författade en motion om att införa vaccinering mot just Rotaviruset. På tisdagen fattades beslut om detta.

Han säger att eftersom vaccinering mot rotavirus införts i flera andra länder är det glädjande att regionen nu kommer att undersöka möjligheterna att ge barn och föräldrar ett skydd mot viruset.