Vara

Fårägare hotas med vite

En fårbonde i Varatrakten tar inte hand om sina djur tillräckligt bra, anser länsstyrelsen, som nu hotar bonden med vite om han inte bättrar sig.

Mannen har fått varningar tidigare, bland annat för att en bagge fick gå runt med brutet ben och sen fick avlivas, att fårens ull behöver klippas och att det ligger jordbruksredskap strödda i fårhagen och som djuren kan skada sig på.

Djurägaren själv anser inte att jordbruksredskapen utgör någon fara. Plockar han inte bort dem ur hagen kan han bli tvungen att betala 3 000 kronor till myndigheten.