Skövde

Rydskolan sätter mest rättvisande betyg

1:14 min

Betygen på Rydskolan i Skövde är de mest träffsäkra i hela kommunen. Nu vill rektorn att skolnämnden tar hänsyn till det i beslutet om nedläggning av högstadiet.

Det är siffror från Skolverket som visar att de betyg som har satts på skolan är de mest träffsäkra i Skövde, och att till exempel Helenaskolan, som Rydskolans elever föreslås flyttas till, har satt för höga betyg.

- Det tycker jag visar på att vi har seriösa lärare och en bra verksamhet, säger rektorn Bernt Hall, som har skickat statistiken för nationella prov till skolnämnden i Skövde.

På Helenaskolan, dit Rydseleverna föreslås flytta, hamnar 17% av betygen för högt. I matematik är det tre av sju som fått för höga betyg där.

Enligt förslaget ska Våmbskolan och Rydskolans högstadiedel läggas ner. Skolnämnden fattar beslut i frågan i morgon.