VÅRD I SKARABORG

Vårdcentraler har svårt att nå kvalitetskrav

2:27 min

Bonuspengar till vårdcentraler som når kvalitetsmål betalas sällan ut. Erik Andersson,verksamhetschef på Guldvingens vårdcentral i Lidköping, gillar ändå den bonusbaserade ersättningsmodellen.

Sjukvården i Skaraborg fick ett överskott på över 20 miljoner. Det mesta av det försvinner in i Västra Götalandsregionens budget. En betydande del av det överskottet består av ett slags bonuspengar till vårdcentraler som ofta inte betalas ut. Trots det är Erik Andersson, som är verksamhetschef på Guldvingens vårdcentral i Lidköping, i stort sett positiv till den bonusbaserade ersättningsmodellen:

- Jag tycker att den är i grunden bra, det tycker jag. Jag tycker det är en bra tanke bakom det - att man försöker styra primärvården mot att arbeta mot framförallt de kroniskt sjuka. Det innebär att vi måste fokusera på de här områdena och det är bara en fördel för de som är sjukast, alltså de som har de kroniska sjukdomarna. Dessutom blir det en liten garanti för bättre kvalitet, säger Erik Andersson, verksamhetschef på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.

Kan du berätta lite kort vad det är för typ av mål som ni ska nå upp till?

- Det är ganska enkla saker egentligen. Vi ska veta om en patient om en patient med högt blodtryck eller hjärtsjukdom röker, vi ska följa deras vikt, vi ska följa deras blodtryck, vi ska mäta en del blodprover. Det är inga större konstigheter egentligen, det tycker jag inte.

Är det svårt att nå upp till de här målen, tycker du?

- Både ja och nej. Vi tycker vi har ganska bra koll på till exempel vilket blodtryck våra blodtryckspatienter och hjärtsjuka har. Problemet är att man måste registrera det på rätt sätt. Och har man inte gjort det tidigare tar det ett helt år innan man har rullat igenom sina patienter, och ibland ännu längre tid, säger Erik Amdersson.

Ja, förutom en del praktiska problem är alltså verksamhetschefen Erik Andersson i stort sett nöjd med den här målrelaterade ersättningsmodellen. Systemet, som infördes i samband med vårdvalet 2009, har vuxit successivt och omfattar idag ett fyrtiotal olika krav. Lyckas en vårdcentral uppfylla samtliga kan den få cirka en miljon kronor i ersättning, men det normala är istället att en vårdcentral brukar få ut ungefär halva den summan, det vill säga en halv miljon kronor.

Men trots det ser Erik Andersson egentligen bara en nackdel med systemet.

- Man kan tycka att vi förlorar pengar på ren administration ibland, att vi utför vården men administrerar på fel sätt. Och så förlorar vi pengar på det sättet, det kan vara en nackdel.

Ju bättre ni uppfyller de här kraven, desto bättre blir vården i slutändan - det är ett ganska stort ansvar för dig som chef, hur ser du på det ?

- Det tycker jag är bra. Man måste få en kvalitet i arbetet för att få behålla överskottet. Det tycker jag är en bra kontrollfunk

tion, så att man inte tjänar pengar genom att slarva, säger Erik Andersson, verksamhetschef på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.