Ny drottning i getingboet - hon ska leda Västergötlands museum

Västergötlands museum i Skara har fått en ny museichef. Hon heter Anna Maria Claesson och kommer från Jönköpings länsmuseum.

Museeet har ju haft en tf chef i nästan två år. Två år som kännetecknats av en ihålig ekonomi och  ständiga gräl mellan ägarrepresentanterna. Så frågan är om Anna Maria Claesson vet vad hon ger sig in?

- Jag har blivit informerad om striden, men nu ser det ju ut som om det ska lösa sig, säger hon.

Allt tyder på att det blir en slutlig uppgörelse mellan regionen, som står för de mesta av pengarna, och Västergötlands Fornminnesförening som vill trygga samlingarna.

Men uppgörelsen innebär att personalen får regionen som arbetsgivare. Musiechef Claesson blir däremot direkt underställd stiftelsen för Västergötlands museum.

Så teoretiskt kvarstår det delade ansvaret och Anna Maria Claesson har hamnat i getingboets mitt. Men hon tror att det kommer att fungera.

- Man har varit mån om att inte rekrytera en ny chef förrän man sett att museet kan fungera långsiktigt, säger hon.

- Inget museum i Sverige har bra ekonomi. Så här ser det ut på alla håll. Jag väntar mig inga sötebrödsdagar.