Ingen fylleavdelning på KSS

--Det är inte aktuellt att återinföra så kallade tillnyktringsenheter inom sjukvården, det säger Lars-Erik Lindh, socialdemokraternas gruppledare i Skaraborgs sjukhusstyrelse. Problemet med att berusade personer hamnar i polisens fyllecell eller på akuten gör att röster höjts för en särskild enhet på sjukhuset.

Att återinföra tillnyktringsenheter är inget som Lars-Erik Lind tror på.

Men Att polisen tvingas lägga mycket tid på att tranpsortera och ta hand om fyllerister som egentligen borde vårdas är inte bra, det medger han.

En tänkbar lösning enligt Lind kan vara att man återinför en annan gammal modell, nämligen den som inneär att sjuksköterskor från KSS placeras oh jobbar polishuset på helger och vissa nätter. På så sätt avlastas polisen och den medicinska säkerheten höjs när det gäller de som ligger i fyllecellen.