Kommuner har inte råd betala ut pension till 40-talister

Den dåliga betalningsförmågan hos många kommuner i Västsverige gör att pengarna till de anställdas pensioner inte kommer att räcka till när de många 40- och 50-talisterna går i pension om 10 till 15 år. 
Det slår Kommunforskning i Västsverige larm om, efter att kommunernas ekonomiska läge analyserats.
– Det har blivit ett stort problem för kommunerna och landstingen, säger Hans Petterson på Kommunforskning i Väst.

Den allt sämre soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) är ett växande problem för flera kommuner i Västsverige.

Gör kommunerna ingenting åt pensionsavsättningarna till de anställda kommer pengarna inte att räcka till när den stora befolkningspuckeln med 40- och 50-talister går i pension. Samma sak gäller landstingen, där också för lite pengar avsatts till de anställdas framtida pensioner.

Det är lag på att pensionerna ska betalas ut, så händer ingenting blir det de som arbetar och betalar skatt om 10-15 år som får betala.

– De som är de stora förlorarna är skattebetalarna om 10 år ända upp till 25 år genom högre skatter eller att de får konsumera mindre kommunal verksamhet, , säger Hans Petterson. Frågan måste betonas av de som är ekonomichefer i kommunerna.