Brottsligheten minskar i Skaraborg

Under årets tio första månader anmäldes drygt 19 300 brott till Polisen i Skaraborg.
Det är en minskning med nästan 2 000 brott jämfört med samma tid förra året.
Ungefär två tredjedelar av de anmälda brotten rör stölder och skadegörelse.