Återvinning av uran i Ranstad stoppas igen

Återvinningen av uran vid Ranstad Minerals anläggning i Stenstorp utanför Skövde har stoppats igen.
Orsaken är att bolaget fortfarande inte uppfyller de villkor som strålskyddsmyndigheterna satt upp för verksamheten.

Företaget återvinner årligen cirka ett ton uran ur lågstrålande kärnavfall från kärnbränslefabriker i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Uranet skickas sedan tillbaka till kunderna för ny användning.

Men de senaste åren har bolaget haft stora problem att klara de villkor som Kärnkraftsinspektionen (SKI) och Strålskyddsinstitutet (SSI) har ställt upp.