Fler utländska läkare i vården

Antalet utländska läkare blir allt fler i den svenska sjukvården. Och behovet är stort.
Utan förstärkning från andra länder hade kanske hela systemet kollapsat.

Den svenska sjukvården behöver allt fler läkare och annan vårdpersonal - betydligt fler än vad vi själva utbildar.

Lösningen har blivit att ta hjälp utomlands.

Förra året legitimerades fler utländska läkare än svenska läkare av Socialstyrelsen.

Roseanna Bogosjan från Armenien i forna Sovjetunionen är en av många läkare som kommit hit på senare år.

Hon arbetar på sjukhuset i Lidköping och trivs bra med jobbet som läkare i Sverige och säger att skillnaden mellan armenisk och svensk sjukvård inte är så stor som man kan tro, men bemötandet av patienten är bättre här, tycker hon.