Nytt klagobrev från lärarna på De la Gardiegymnasiet

Lärarna på De la Gardiegymnasiet i Lidköping har skrivit ett nytt kritiskt brev till sin rektor och sina skolledare.

Den här gången är skrivelsen undertecknad med ett namn. Lärarna vill förtydliga sin kritik gällande auktoritärt ledarskap, detaljstyrning och brist på delaktighet och dialog.

Brevskrivaren vill att cheferna talar med lärarna istället för till dem.

I brevet skriver läraren att de inte kommer att acceptera någon mer typ av uppsträckning, som de fick efter sin förra skrivelse.

Läraren vill starta en dialog med ömsesidig respekt, skriver Nya Lidköpingstidningen.