Få kvinnor blir polischefer i Västra Götaland

Det är få kvinnor som blir chefer inom Polisen och Polismyndigheten i Västra Götaland hör till de sämsta i landet. Bara 7,3 procent av poliserna i ledande ställning är kvinnor i Västra Götaland, trots att kvinnorna utgör 20 procent av den totala poliskåren.

Totalt arbetar 3.500 kvinnor som poliser.