3G-mast stoppad - för stora naturvärden på spel

Det blir ingen telefonmast för 3G-telefoni i Vilske-Kleva utanför Falköping. Byggnadsnämnden i kommunen har avslagit ansökan från ett av mobilföretagen att få bygga en mast i området.

Naturen är för känslig, säger nämnden, men vill samtidigt att bolaget ska komma in med ansökan om en ny placering. Det skriver Falköpings Tidning.

De boende i området har också protesterat, eftersom masten skulle ha hamnat 200 meter från en förskola.