Halvering av bemanningsföretag i vården

Kostnaden för inhyrd personal i vården i Västra Götaland har nästan halverats i år jämfört med förra året. Som mest i år kommer vårdpersonal från bemanningsföretag att kosta 250 miljoner kronor.
Inhyrningen av sjuksköterskor har så gott som upphört, däremot hyrs det fortfarande in läkare inom primärvården.

– Det kommer säkert alltid att finnas bemanningsföretag, säger Gunnar Snögren, chef för regionens personalstrategiska avdelning. Men de kommer att täcka upp tillfälliga belastningstoppar och inte ersätta ordinariepersonal, som det har varit tidigare.