Flest vill ha friår i Västra Götaland

Över 14 000 personer i landet ansökte förra månaden om att få ett friår från jobbet.
Det högsta antalet ansökningar finns i Västra Götaland, där över 3 700 ansökningar om friår har kommit in.
Tre av fyra som söker är kvinnor.

Det är arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) som gjort en rikstäckande sammanställning om ansökningar om friår.

I förhållande till folkmängden är intresset störst i Norrbotten för att ta ut friår.

Totalt finns det 12 000 årsplatser över hela landet från och med den 1 januari 2005.