Ytterligare 35 träd återplanterades i dag vid Göta kanal

I dag startade Göta kanalbolaget nästa etapp i återplanteringen av Göta kanals trädallé.
Cirka 35 träd sattes ner i jorden mellan Hajstorps slussar och Riksbergs slussar utanför Töreboda.

Sedan starten år 2000 har cirka 230 träd planterats utmed kanalens västgötadel på sträckan Sjötorp och Töreboda.

Planteringen är ett led i att restaurera den värdefulla naturmiljön längs ett av Sveriges mest historiska byggnadsverk.

Speciellt inbjudna till planteringen var 20 barn från klass 5 A i Moholms skola med sina föräldrar. De ville tacka sina två fröknar genom att plantera ett kanalträd, vilket är en gåva från barnen, för att de nästa läsår byter skola till Töreboda.