TRAFIK

Viltstängsel osäkert på småvägar

Vilstängsel kan göra mer skada än nytta på mindre vägar, menar Mattias Olsson doktor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Stängslen ses ofta som en enkel lösning för att få ned antalet viltolyckor. Stängslen är effektiva utmed stora motorvägar, men på mindre vägar kan de ge en falsk känsla av trygghet, menar han.