Trädsmitta

Askar drabbade av aggressiv svamp

2:51 min

Antalet askar i Västra Götaland som drabbats av askskottsjuka ökar. En inventering som länsstyrelsen har gjort visar att 76 procent av de skyddsvärda askarna drabbats och det är fler än tidigare.

Sjuka askar får döda grenar och tappar löv.

Naturvårdshandläggare Anna Stenström på länsstyrelsen säger att det inte går att hejda spridningen av sjukdomen, eftersom den sprids genom svamp med hjälp av vinden.

Hon avråder från att såga ned drabbade träd.

Mer information följer här på nyhetswebben inom kort.