ROVDJURSUTREDNINGEN

Tanklöst om vargen dundrar LRF

3:26 min

En utredning som överlämnades till regeringen i går menar att vargstammen borde fördubblas till 450 individer. Lantbrukarnas Riksförbund menar att det kan få oönskade konsekvenser.

Rovdjursutredningen har idag presenterat sitt slutbetänkande. LRF är mycket kritiskt till att man inte tar hänsyn till konsekvenserna för landsbygden.

Paul Christenssen, Region västs ordförande inom Lantbrukarnas Riksförbund menar att en sådan ökning inte borde vara aktuell.

- De kommer sprida sig söder ut.

Statens kostnader har redovisats noggrant i utredningen. Man har också beskrivit den problematik och de kostnader som drabbar rennäringen. Men när det gäller övriga näringar på landsbygden menar LRF att utredningen brister. 

– Vem ska betala de höga kostnaderna för detta? Staten? Knappast. Bönderna? Nej, våra medlemmar kommer inte att betala rovdjurspolitiken. Det är landsbygdens människor och landsbygdens näringar som tar stryk av framförallt vargens ökning och spridning. Rovdjursförvaltningen kan bli hållbar bara om de som faktiskt påverkas negativt uppfattar att förvaltningen är rimlig och rättvis, säger Helena Jonsson.