Otillåtna kameror övervakar solarier

På flera gym och solarier runt om i landet övervakas folk med kameror på ett olagligt sätt.

Länsstyrelsen har granskat kameraövervakningen både på gym och solarier. Granskningen visar att det på ungefär vart tredje ställe fanns kameror uppsatta, trots att det saknades tillstånd.

Länsstyrelsen är mycket restriktiv med tillstånden, med tanke på integriteten, och har i princip bara godkänt kameror om det gällt övervakning vid entréer och receptioner.