Många kommunala kök i Mariestad döms ut

När kommunens kök på bland annat skolor och äldreboenden i Mariestad inspekterades så fick 36 av 43 kök anmärkningar på att lokalerna är slitna och svåra att göra rena.
– Det är svårt att göra det man ska i det här köket och det är svårt att hålla rent, säger livsmedelsinspektör Lena Jansson i Mariestad, när hon går igenom Tunaholmsskolans kök.

Vid inspektionen fick 15 av köken anmärkningar när det gäller rengöringen, vilket kopplas helt till det dåliga underhållet.

Sex kommunala kök hade så allvarliga brister att de fick föreläggande om att vidta åtgärder i år: Lugnås, Lyrestad, Ullervad och Österås skolor liksom förskolan Hasselbacken och Myrans restaurang på ett äldreboende.

Dessutom har Tunaholmsskolan redan tidigare fått föreläggande.

Vissa av åtgärderna skulle ha vidtagits redan i våras, men í något av fallen har problemen inte rättats till.

De brister som upptäckts vid senaste inspektionerna kommer inte att kunna lösas i tid, enligt tekniska förvaltningen.

– Det är omöjligt, men på sikt måste vi ta fram pengar, säger John Gunnar Nilsson (m), ordförande i tekniska nämnden.