Tingsrätten

Svårt att rekrytera domare

Tingsrätterna har svårt att rekrytera domare. I storstadsregionerna är det lättare att tillsätta tjänster, men i mellanstora och mindre städer kan det vara ett bekymmer.

– Vi har haft en hel del problem med rekryteringen, över hela landet. Vi får inte alls lika många sökande till varje tjänst, och på en del orter har vi haft väsentligt svårare än på andra, säger Barbro Thorblad, generaldirektör på Domstolsverket.

Finns det inte tillräckligt många domare på tingsrätterna får det konsekvenser för rättssäkerheten, menar Barbro Thorblad på Domstolsverket.