MEDICIN

Bättre hjälp finns för astmatiker

1:02 min

Större delen av dem som diagnostiserats med astma eller kol vid den offentliga primärvården i Skaraborg kunde ha fått bättre hjälp. Endast en tredjedel av dem har blivit utredda med de tester som rekommenderas.

Astma- och kol-patienter i den offentliga primärvården i Skaraborg kunde ha fått bättre hjälp vid diagnosticeringen genom att testas efter de riktlinjer som finns.

Finns bra testmetoder
Det visar forskning som Paolina Weidinger gjort för sin licentiatavhandling. Hon förklarar att det finns bra testmetoder att använda sig av.

– Endast en tredjedel av alla som diagnostiserats har utretts på det sätt som står i rekommendationerna. Det handlar om tester där man mäter hur luftflödet och lungfunktionen fungerar, vilket kan jämföras med hur man vid test för diabetes tar ett blodprov för att se om man har sjukdomen, säger hon.

19 000 personer i studien
I hennes avhandling har drygt 19 000 individer som har fått diagnos eller läkemedel mot astma eller kol vid den offentliga primärvården i Skaraborg studerats.

Nu hoppas Paolina Weidinger på att vården framöver kommer att ta till sig resultaten och se vilka förbättringar som finns att göra för patienterna.

Viktigt slussa vidare
Tidigare studier har visat att tillgängligheten till särskilda astma- och kol-mottagningar är viktiga för utredningen och uppföljning av de här patienterna.

– Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för sköterskorna att kunna ta emot patienterna och att läkare vid primärvården slussar vidare till astma-kol-mottagningen så att patienterna får de här rekommenderade utredningarna.