KOLLEKTIVTRAFIK

Stressig arbetssituation för busschaufförer

1:40 min

Arbetsmiljöverket kräver en förändring för Västtrafiks chaufförer. Enligt verket har pressade tidtabeller lett till stressen som kan innebära en säkerhetsrisk.

– Vissa turer är det väldigt tajt, då blir man stressad. Upp, släpp av folk, släpp på nytt.

Här på Resecentrum i Skövde blir det ibland kort om tid mellan turerna för busschaufförerna. Det är svårt att få tag i busschaufförer som har tid att prata. Det är företaget Nobina, som kör bussar på uppdrag av västtrafik. Under inspektionerna har det visat sig att busschaufförerna själva att tiden är för knapp för att hinna med inloggningar, säkerhetskontroller. Ibland får vissa saker prioriteras bort.

– Man måste gå på toaletten i bland också. Eller ta sig något att dricka. Men det hinns inte alltid med..

Tar åt sig av kritiken
Arbetsmiljöverket kräver nu av Nobina att de ska ta fram tydligare instruktioner för de rutiner som en busstur kräver. I instruktionerna ska det klart framgå hur lång tid varje moment egentligen tar. Om detta inte görs går det inte att garantera vare sig chauffören eller passageraren en lugn och säker resa, menar arbetsmiljöverket. Nobinas trafikchef i Skövde, Anders Andersson, säger till P4 Skaraborg att han tar kraven på allvar och kommer se över bolagets rutiner. Det tycker Kristina Skoglund är bra, för en stressad busschaufför är inte en bra sådan.

– Det kan bli farligt ute på vägen om man blir stressad och kör efter klockan. Absolut.