MARIESTAD

Jävig stadsarkitekt beviljade bygglov

Stadsarkitekten i Mariestad godkände en bygglovsansökan för en kollega. Nu kritiserar länsstyrelsen kommunen för jäv, och kommunen tvingas göra om handläggningen av ärendet.

Från allra första början handlade bygglovsansökan om en carport. Det var något som alla grannar godkände. Men sedan hände något...

Stadsarkitekten Ingrid Järnefelt var själv på plats hos sin kollega, samtidigt som grannarna spanade på vad som pågick. Efter det smögs under oklara omständigheter en höjning utav taket på 100 centimeter in i ritningarna.

Beslutade om ändring
Stadsarkitekten beslutade snabbt att ändringen var i sin ordning, utan att grannarna fått tillfälle att yttra sig, och utan att ärendet behandlats i kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Enligt den närmaste grannen får förändringen av carporten följden att utsikten från grannens vardagsrumsfönster helt blockeras av garaget. Byggs garaget försvinner grannens chans till morgonsol vid den delen av huset.

Måste ta om ärendet
Grannarna överklagade bygglovet, och enligt länsstyrelsen har stadsarkitekten varit jävig. Mariestads kommun måste nu handlägga ärendet igen. På tisdag tas det upp i byggnadsnämndens presidium.

De inblandade parterna vill antingen inte kommentera saken eller har inte kunnat nås för en kommentar.