Västra Götalandsregionen

Nytt E20-förslag väcker starka reaktioner

1:14 min

Regionstyrelsen beslutade idag att man endast delvis vill att E20 byggs ut till fyrfilig motorväg. Det som inte blir fyrfiligt ska vara mötesfri 2+1-väg. Beslutet väcker många reaktioner.

Regionstyrelsen vill att regionen ihop med berörda kommuner i Skaraborg, regeringen, Trafikverket och näringlivet gemensamt ska bekosta en utbyggnad av E20.

Vissa sträckor ska enligt ett förslag byggas ut till fyrfältsväg medan andra sträckor blir så kallad 2-plus-1-väg, som förbereds för motorväg.

Om förslaget går igenom, och alla inblandade parter säger ja, planeras vägen stå färdig 2025.

– Beslutet innebär att vi kan få en enighet med kommunerna i Skaraborg så att den här vägen inte längre är trätornas väg, säger Alex Bergstrom (S), som sitter i regionstyrelsen.

– I dagens plan, som Anders Borg och regeringen ansvarar för, finns det inte en enda meter motorväg till genom Skaraborg förrän 2021. Nu är vi beredda att medfinansiera en utbyggnad av E20.

Näringslivet har den senaste tiden drivit på hårt för att få till stånd en utbyggnad av E20. I projektet Näringslivssamverkan Skaraborg har man krävt att vägen genom Skaraborg ska bli en motorväg, eller åtminstone fyrfältsväg.

Projektledaren Kjell Öhman är därför missnöjd idag.

– Vi får fortsatt en väg som innebär olika hastigheter, trånga passager och sämre leveransmöjligheter till och från Skaraborg, säger han.

– Hade vi fått ett beslut om motorväg, eller åtminstone fyrfältsväg, så hade det skickat en positiv injektion rakt in i näringslivet.