Man med mångmiljonskulder slipper betala

En man från Falköpingsbo med skulder på över 30 miljoner, slipper betala dem. 
Det har Skövde tingsrätt bestämt.

Det rör sig om en av huvudmännen i den så kallade ”Sparbanken Väst”-härvan i slutet av 80-talet, då mannen dömdes till fängelse för förskingring.

Olika omständigheter har sedan lett till att mannen, som idag är drygt 70 år gammal, samlat på sig stora skulder och i slutet av maj ansökte han om skuldsanering. Borgenärernas fodringar uppgick till nästan 31 miljoner kronor och Kronofogdemyndigheten upprättade ett förslag till frivillig skuldsanering med en återbetalning med noll kronor per månad.

Förslaget godtogs av samtliga borgenärer utom Nordea, vars krav uppgick till 16,5 miljoner kronor. Nordea motsatte sig skuldsaneringen varför ärendet överlämnades till tingsrätten i Skövde.

I sin dom skriver tingsrätten att mannen idag lever under knappa förhållanden och de allmänna villkoren för skuldsanering är uppfyllda. Eftersom mannen inte har några tillgångar att betala sina skulder med så ska någon betalningsplan inte upprättas. Därmed är skulderna på nästan 31 miljoner kronor borta.

Nordea har fram till den sjätte december på sig att överklaga tingsrättens dom.