WEST SWEDEN

Majoriteten av kommunerna kvar

Så gott som alla medlemskommuner väljer att ställa sig bakom fortsatt medlemsskap i västsveriges kritiserade EU-kontor, West Sweden. Bara en enda kommun, Tjörn, väljer att gå ur visar de remiss-svar som hittills kommit in.

Andra kommuner har bland annat reservationer om att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

Efter P4:s granskning av verksamheten, som avslöjade vidlyftiga spritnotor, ett medlemsskap i en herrklubb, och att vd:n Kjell Petersson haft en trettonde månadslön utan att styrelsen visste något, så pågår flera internutredningar.

West Sweden ska nu sammanställa remiss-svaren och diskutera verksamhetens framtid på ett styrelsemöte den 17 April.