Värmeverket i Lidköping

Värmeverket får böta två miljoner

Lidköpings värmeverk ska betala 2,2 miljoner kronor i byggsanktionsavgift till kommunen, eftersom man satte igång byggnationen av sin nya värmepanna utan bygglov.

Beslutet fattades idag av miljö- och byggnämnden och var väntat. Värmeverket ägs ju helt och hållet av Lidköpings kommun, så i praktiken betalar man sanktionsavgiften till sina egna ägare.

Värmeverket utreds dock fortfarande för brott mot miljöbalken, eftesom man även saknade miljötillstånd.