Skaraborg

Anställningsstopp oroar sjukhuspersonal

1:37 min

Anställningsstoppet inom Skaraborgs sjukhus har skapat oro bland personalen, framförallt bland de tim- och visstidsanställda. Sjuksköterskan Marina Vasilas kontakt går ut om en vecka. Hon är uppgiven.

I korridorerna på Kärnsjukhuset i Skövde möter P4 Skaraborg flera oroliga anställda. 

– Jag går på vikariat som går ut i augusti. Efter det vet jag inte vart jag ska ta vägen. Detta är oroväckande att få höra, säger Niklas Fröjd som jobbar som underskötare på sjukhuset.

Bara dagar kvar
Anställningsstoppet omfattar samtliga sjukhus i Skaraborg. Det är tredje gången sedan 2007 som det införs.  Av de cirka 4 500 anställda så har drygt 420 en tim- eller visstidsanställning. Många av de anställningarna löper ut under året och kommer bara förlängas efter en särskild prövning av högsta sjukhusledningen.

 För Marina Vasilas kom beskedet bara dagar före det att henne kontrakt går ut. Hon är uppgiven: 

– Det är jobbigt. Jag har bara varit ett år i Sverige och vet inte riktigt vad jag ska göra nu. (Får) bara vänta, säger hon.

Befarar dålig stämning 
Gunilla Nilsson är verksamhetschef på radiologen. Även hon tycker beskedet är tungt. 

– Det är givetvis tufft men jag förstår samtidigt att det är nödvändigt för det är höga kostnader för personalen just nu, säger hon. 

Sedan 2006 har Skaraborgs sjukhus gått med drygt 140 miljoner i förlust. Främsta anledningen är enligt ledningen ökande personalkostnader, som man nu måste komma till rätta med. Från fackligt är man emot beslutet som man menar kommer slå hårt mot personalen. 

Niklas Fröjd är rädd att arbetsklimatet kommer att påverkas.

– En stor negativitet kommer att läggas över avdelningen, tror han.