SKARA

100 nya jobb till företaget IAC

Efter flera tuffa år har konjunkturen vänt för företaget IAC i Skara. Nu planerar företaget att nyanställa upp till 100 nya medarbetare.

IAC, som är en underleverantör till fordonsindustrin, drabbades hårt av lågkonjunkturen 2009 och förlorade även mycket pengar i Saabs konkurs.

Men tack vare att man nu fått in ett par större order så har vinden vänt, något som Mikael Andersson, platschef i Skara, förstås är mycket nöjd med:

- Det har ju varit mycket negativt kring IAC med SAAB och det har varit både varsel och neddragningar. Det är klart att det är positivt att få ge en god nyhet och att vi kan se en framtid med en ökad försäljning, säger han.

Från 400 till 200
Fordonsindustrin drabbades hårt under lågkonjunkturen 2009, och för IAC:s del tvingades man göra sig av med personal.

Än värre blev det när storkunden Saab gick i konkurs. På några år fick man gå från runt 400 anställda till de cirka 200 man har idag.

Men nu ser det alltså ut att vända. Företaget har säkrat två stora order, dels till en personbilstillverkare och dels inom den tunga fordonsindustrin.

Jobb till både Skara och Färjelanda
Detta gör nu att man nu kommer att återanställa runt 200 medarbetare till sina industrier i Skara och Färjelanda, och uppemot hälften av dom jobben kan hamna i Skara.

– Det är alltid svårt att sia om ett specifikt antal personer, men här i Skara räknar vi med någonstans mellan 50 och 100 personer på ett års sikt.

Kan du säga vilka kunder ni kommer att leverera till?

– Nej, vi har valt att inte gå ut med vilken den specifika kunden är. Men det är förstås inom den svenska fordonsindustrin, där vi även annars har våra kunder, säger Mikael Andersson, platschef i Skara.