GÖTENE

Världsreligionerna möttes i Götene

"Skolan tar inte sitt ansvar när det gäller att skapa förståelse mellan religioner", menar Svenska Kyrkan i Götene, som i helgen arrangerade en livsåskådningsmässa för skolungdomar.

Muslimer, hinduer, asatroende, andra livsåskådningar och vanliga ungdomar med tuppkam eller pressveck på byxorna samlades i kyrkans lokaler i Götene i helgen för en särskild livsåskådningsmässa.

Förståelse för andra
Församlingspedagogen Oscar Lindstrand i Götene var en av dem som anordnade mässan. Han menar att en dag ägnad åt att skaffa kunskap om andras trosuppfattningar leder till förståelse för andra.

– Jag tror att skolan skulle kunna bli rikare på det sättet, om man fick chansen. Tyvärr tror jag att det minskat. Friheten finns, men ekonomiskt och praktiskt är det inte så genomförbart. 

En av talarna på mässan var den etniskt svenska imamen Muhammed Muslim Eneborg. Efter hans föreläsning om islam ställde sig judar och företrädare för andra religioner upp och tyckte att han lika gärna kunde talat om deras religion, så allmängiltiga ämnen tog han upp.

Ger mer än läroböcker
Oscar Lindstrand hoppas att helgens mässa ska väcka funderingar bland ungdomarna, när det gäller sin egen och andras syn på livet och förståelsen och respekten för andra och deras tro.

– Det viktiga är att få ett personligt möte med de inbjudna gästerna. Att det ger något mer än att bara läsa i en bok, se på tv eller leta på internet.

Skoleleven Hampus Ålerud tyckte att det var väl värt att vara med på helgens mässa för ungdomar.

– Det är kul att få veta mer om andra religioner och hur de har det, och inte bara känna till kristendomen. Hur de tänker och tycker inom buddhismen, islam och de andra religionerna.

Skolkamraten Carl Larsson hade också ringat in vad livsåskådningsmässan handlade om.

– Religioner handlar det om. Det var intressant, riktigt intressant faktiskt.