HÄLSOVÅRD

Forskare vill att fler undviker kejsarsnitt

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ska tillsammans med kollegor i flera länder arbeta för att fler kvinnor ska föda sina barn vaginalt och inte med hjälp av kejsarsnitt.

EU satsar tre miljoner euro - närmare 27 miljoner svenska kronor.

Skillnaden är stor mellan olika länder när det gäller kejsarsnitt. I Sverige föds 17 procent av barnen med kejsarsnitt, i Italien är siffran hela 38 procent.

Att välja kejsarsnitt ökar hälsoriskerna både för mamman och barnet.