Fiskbilen behöver ett handfat

En livsmedelsinspektör har hittat så stora brister vid Fiskbilen i Falköping att inspektören nu riktar ett föreläggande mot verksamheten för att komma till rätta med problemen.

Bland annat saknade bilen en fungerande anordning för hygienisk tvättning av händerna - alltså ett handfat.

Bristande handhygien innebär ökade risker for att sprida smitta och patogena bakterier över till livsmedlen.

Miljönämnden östra Skaraborg bedömer det därför vara av största vikt att installera fungerande handtvätt.