FALKÖPING

Politiker tänker möta Flobyföräldrar

1:42 min

Gudhemsskolan och Floby skola genomgår ekonomiska stålbad. Totalt ska 15 tjänster bort på skolorna och missnöjet fullkomligt jäser bland föräldrarna. Men Falköpings kommun tänker inte skjuta till mer pengar.

Skolorna i Falköping har fått allt sämre ekonomi. Hårdast drabbade är landsbygdsskolorna. 

Skolpersonal ska bort
På Gudhemsskolan tvingas personalstyrkan minskas med fyra tjänster, och på Flobyskolan ska elva tjänster bort.  

– Vi är inte bara oroliga - vi är ill-ilskna, eftersom våra barn kommer att drabbas gruvligen av det här. Vi har lärare som har begärt tjänstledigt inför hösten, eftersom de ser att det är omöjligt att göra ett rimligt jobb. Och om lärarna ser det så, hur sjuttsingen ska det inte drabba barnen? Det är orimligt, säger Marie Barrljung som är ledamot i föräldraföreningen i Floby. 

Orsaken till neddragningarna på skolorna i Floby och Gudhem är att fler elever än väntat med behov av extra studiestöd började på skolorna förra året.

Spräckta skolbudgetar
Resultatet blev att skolorna överskred budget med en miljon kronor i Floby och 1,4 miljoner i Gudhem. Nu ska pengarna betalas tillbaka -  för det blir inga extra pengar från kommunen.  

Allan Bjärkhed (KD) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, säger till P4 Skaraborg att skolorna inte kan vänta sig något extra tillskott från kommunen.

– Det kan jag säga redan nu, att vi har den budget vi har för 2012 och den är fördelad.

Han poängterar att det är viktigt att varje skola och varje rektor tar ansvar för de pengar som man tilldelats, även om fler barn än väntat med särskilda behov börjar på skolan.

– Jag är inte säker på att de två enheterna har haft fler barn med särskilda behov, än andra enheter. Det kan handla om att man har hanterat det på olika sätt och organiserat det på olika sätt.

Protesterar med namnlistor
Föräldrarna i Floby tänker protestera mot nedskärningarna. Namnlistor håller på att samlas in, och på måndag klockan 11 kommer föräldrarna att överlämna listorna och framföra sitt budskap till de ansvariga politikerna.

– Vi vill att skulden ska avskrivas, säger Marie Barrljung. Vi vill att våra barn ska ha en bra skola. För om skolorna på landsbygden inte kan vara bra, så tycker jag att man lika gärna kan lägga ned dem. Då kan ju vi köra barnen till skolorna i Falköping, och så får vi se hur spännande det blir.

Men även om budgeten har överskridits på skolorna, anser Marie Barrljung inte att skolledningen har gjort fel.

– Nej, det har den inte. Det har funnits - och det finns fortfarande - barn med behov av särskilt stöd. Och både barn med behov av vanligt stöd och barn med behov av särskilt stöd kostar pengar. Och det måste de få göra. Så jag kan inte se att de har slösat några pengar. De har använt pengarna till eleverna, precis som man ska göra.

Tänker möta föräldrarna
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Falköping, Allan Bjärkhed, säger att även om några pengar inte är aktuella till de berörda skolorna, så sker nu en översyn av den fördelningsmodell som används när kommunens skolor får sina pengar.

Men på måndagens samling, när protestlistorna ska lämnas över till politikerna, får föräldrarna inte det besked de önskar. Allan Bjärkhed kommer inte ge med sig och skjuta till extra pengar. Däremot vill han höra på föräldrarnas åsikter.

– Jag vill snarare lyssna på vad de har att säga till mig. Jag är väl medveten om problematiken och föräldrarnas oro. Men jag har nog inget nytt att säga, det tror jag inte.