Spädbarnens hälsa granskas i Västra Götaland

En stor studie av spädbarnens hälsa under de första levnadsåren görs just nu i Västra Götaland.
Bland annat undersöks den inverkan som maten, sömnen och användningen av napp har på barnens hälsa. 

Studien, som heter Västra Götalands barn 2003, ska undersöka främst tre områden: plötslig spädbarnsdöd, astma och allergier.

Den skall titta på vilka faktorer som bidrar till att barnen är friska.

Det är barnens föräldrar som får svara på frågor om barnen, när de är sex månader, ett år och fyra år.