Västra Götaland

Skatten höjs med 25 öre

Det blir en skattehöjning i regionen, det står klart efter att både Kristdemokraterna och Folkpartiet precis som de rödgröna partierna vill höja skatten nästa år med 25 öre, men moderaterna vill inte höja någon skatt.